Stagetrainingen

1. Uit Technisch Beleidsplan Jeugd LHC 2016-2021

9.9 Stagetrainingen

Gedurende het seizoen kunnen spelers uitgenodigd worden door de TC voor stagetrainingen op een hoger niveau. De redenen daarvoor zijn heel verschillend. Soms wordt een speler uitgenodigd om te kunnen beoordelen of de speler het hogere niveau aan zou kunnen. Een andere reden kan zijn om spelers van wie vaststaat dat ze overgaan alvast te laten wennen aan de grotere weerstanden; de overgang wordt vergemakkelijkt. Vooral de overgang van 7-tallen

(O11/E) naar 11-tallen (O13/D) wordt in de 2e seizoenshelft voorbereid!

2. Appendix TBJ: Aanvulling 2017-2021

a. Junioren (O15-O19)

Trainers en TC jeugd beoordelen, mede aan de hand van de SpelerVolgSysteem (SVS)-formulieren, welke spelers/speelsters op basis van hun kwaliteiten in aanmerking komen om stagetrainingen en/of wedstrijden te volgen bij het selectieteam van de hogere leeftijds-categorie.

Daarbij geldt:

 • Het aantal in aanmerking komende spelers/speelsters is beperkt;
 • De stageperiode loopt van februari t/m mei van enig kalenderjaar;
 • De “doorstromers” trainen in de stageperiode 1x per 2 weken mee en bij voorkeurtijdens de 1e training van de week; 
 • De trainers van het stageteam bepalen in overleg met de TC of de stagiaires aan wedstrijden deelnemen;  
 • Spelers/speelsters van O13 die in aanmerking komen voor stages bij O15 worden extra begeleid op de trainingen (trainingen zijn bij junioren prestatiever van aard dan bij pupillen), waarbij de jeugdcoördinator O13/O15 een belangrijke rol speelt;
 • Spelers van O19 die in aanmerking komen om stage te lopen bij de senioren nemen deel aan trainingen/wedstrijden van LHC O21 dat onder leiding staan van de hoofdtrainer LHC
 • Bij onduidelijkheden beslist de TC Jeugd!

b. Pupillen (O9-O13)

 • De stap van een klein naar een groot speelveld (van 7:7 naar 11:11 c.q. van 8:8 naar 11:11 conform het KNVB-rapport “Optimale wedstrijdvormen pupillen) bij overgang van O11 naar O13 resp. van O12 naar O13 is een grote verandering in het pupillenvoetbal en vraagt extra aandacht:
 • de spelers/speelsters die in het nieuwe seizoen overgaan naar de D- resp O13-pupillen (1e jaars D resp O12) spelen in de maanden maart en april van enig kalenderjaar een aantal (bij voorkeur 3 wedstrijden van 3 x 20 minuten om optimaal gebruik te kunnen maken van instrueren/wisselen) oefenwedstrijden die steeds voorafgegaan worden door 1 training van de aan genoemde wedstrijden deelnemende groep;
 • De stage-groep wordt uitsluitend bepaald op basis van de vigerende leeftijdsgrenzen (omdat bij de O11/O9 niet op prestatie beoordeeld wordt);
 • De trainingen en wedstrijden staan onder leiding van de jeugdcoördinator O13/O15, daarbij geassisteerd door de jeugdcoördinator O7/O11 dan wel de trainers van O11 en O13
 • Spelers/speelsters van O13 die in aanmerking komen voor stages bij O15 worden extra begeleid op de trainingen (trainingen zijn bij junioren prestatiever van aard dan bij pupillen), waarbij de jeugdcoördinator O13/O15 in overleg met de trainers O13 een belangrijke rol speelt;
 • Bij onduidelijkheden beslist de TC Jeugd
   
© @Laura Hopel Combinatie